Dialog ของ LibreOffice แสดงอักขระสี่เหลี่ยม

เปิดใช้งาน Dialog คำสั่งของ LibreOffice ปรากฏว่าบางรายการแสดงเป็นอักขระสี่เหลี่ยม ดังภาพ

libreoffice-fonterror01

แก้ไขได้อย่างไรครับ ดังนี้เลยครับ

Continue reading

Number of View :45
Share
Posted in LibreOffice | Tagged , , , , , | Leave a comment

แปลงเลขอารบิคเป็นเลขไทย : LibreOffice Writer

มีเอกสารดังตัวอย่าง (สร้างด้วยตารางใน LibreOffice Writer)

writer-number01

ต้องการแปลงตัวเลขอารบิค เป็นเลขไทย … สามารถทำได้ไหม … คำตอบคือ ทำได้ครับ ดังนี้

Continue reading

Number of View :34
Share
Posted in LibreOffice | Tagged , , , , , | Leave a comment

สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสือสารในครัวเรือนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 และตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ได้มีการสำรวจต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทราบจำนวนประชากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ พฤติกรรมของการใช้ และจำนวนครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์พื้นฐาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในครัวเรือน ตลอดจนเรืองทีต้องการให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2547 การสำรวจใช้วิธีสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน และสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป จากครัวเรือนตัวอย่าง 83,880 ครัวเรือน ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

 

Number of View :126
Share
Posted in Survey, สถิติน่ารู้ | Tagged , , , , , | Leave a comment

ลิขสิทธิ์กับการเข้าถึงหนังสือตำราเรียนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา

ลิขสิทธิ์กับการเข้าถึงหนังสือตำราเรียนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา … การถ่ายสำเนาหนังสือเรียนผิดกฎหมายหรือไม่ … ทำอย่างไรจึงจะพูดได้ว่า “การใช้งานที่เป็นธรรม” ต้องอ่านดูนะครับ อย่าตีความเอง

 

 

Number of View :453
Share
Posted in Law | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

แผนภาพระบบนวัตกรรมของประเทศไทย

แผนภาพระบบนวัตกรรมของประเทศไทย โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

Screen Shot 2558-05-25 at 10.50.30

Number of View :841
Share
Posted in Research | Tagged , , , | Leave a comment

ติดตามทิศทางเทคโนโลยีจากฐานข้อมูล Scopus

ลองใช้ Scopus ติดตามทิศทางเทคโนโลยีเล่นๆ ก็ ok เลยน่ะ เริ่มจากการดูทิศทางเทคโนโลยีจาก Gartner ก่อน แล้วเลือกเทคโนโลยีที่สนใจ เช่น Speech Recognition จากนั้นก็นำชื่อเทคโนโลยีไปลองค้นจาก Scopus ปรากฏผลดังนี้

scopus01

จากภาพ จะปรากฏผลลัพธ์ 41,672 บทความวิชาการ ซึ่งหากคลิกปุ่ม Analyze search results จะได้ข้อมูลน่าสนใจ เช่น ผลงานวิชาการเกี่ยวกับ Speech Recognition มีการตีพิมพ์มากในปี 2010 และลดลงมาเรื่อยๆ สอดคล้องกับ Hype Chart ของ Gartner ที่ว่าเทคโนโลยีนี้ได้ออกสู่ตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Continue reading

Number of View :238
Share
Posted in Bibliometric | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

สไลด์สรุปประเด็นการออกแบบพัฒนา Digital Collection

การออกแบบพัฒนา Digital Collection มีกี่ลักษณะ ควรใส่ใจประเด็นใดบ้าง กรณีตัวอย่างที่น่าสนใจจากการปฏิบัติจริงมาแล้วมีอะไร …

 

Number of View :916
Share
Posted in Digital Collection, Digital Media, Institutional Repository | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Distance Learning สู่ MOOCs

ก้าวจาก Distance Learning สู่ Web-based Learning สู่ eLearning/mLearning ณ วันนี้คือ MOOCs … ควรเข้าใจแนวคิด และปฏิบัติให้ถูกต้อง … Massive คืออะไร Open คืออะไร … ลักษณะเฉพาะของ MOOCs คืออะไร เหมือนแตกต่างจาก eLearning อย่างไร … ชัดเจนกันนะครับ

Number of View :174
Share
Posted in e-Learning, Education | Tagged , , , | Leave a comment

เว็บที่นำเสนอข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับ Educational Technology Infographics

สำหรับท่านที่ชื่นชอบ Infographics … โดยเฉพาะสายเทคโนโลยีการศึกษา ไม่ควรพลาดเว็บนี้นะครับ http://elearninginfographics.com/category/educational-technology-infographics/

edu-info

Number of View :968
Share
Posted in Education, Educational Material, Image & Graphics | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Web Design Trends 2004-2015

Interactive Infographics แสดงเทรนส์การออกแบบเว็บไซต์ที่ทำได้น่าสนใจมาก อยากให้ลองดูกันนะครับ ตัวอย่างเทรนส์ที่น่าสนใจปี  2015

  • Large Hero Areas
  • Micro Interactions
  • Monochromatic Colors
  • Material Design

ส่วนปีก่อนๆ ลองดูจาก http://www.templatemonster.com/infographics/web-design-trends-years-2004-2014.php นะครับ

webdesign-trends

Number of View :215
Share
Posted in Web Technology | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment
1 2 3 123