ลิขสิทธิ์กับการเข้าถึงหนังสือตำราเรียนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา

ลิขสิทธิ์กับการเข้าถึงหนังสือตำราเรียนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา … การถ่ายสำเนาหนังสือเรียนผิดกฎหมายหรือไม่ … ทำอย่างไรจึงจะพูดได้ว่า “การใช้งานที่เป็นธรรม” ต้องอ่านดูนะครับ อย่าตีความเอง

 

 

Number of View :273
Share
Posted in Law | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

แผนภาพระบบนวัตกรรมของประเทศไทย

แผนภาพระบบนวัตกรรมของประเทศไทย โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

Screen Shot 2558-05-25 at 10.50.30

Number of View :575
Share
Posted in Research | Tagged , , , | Leave a comment

ติดตามทิศทางเทคโนโลยีจากฐานข้อมูล Scopus

ลองใช้ Scopus ติดตามทิศทางเทคโนโลยีเล่นๆ ก็ ok เลยน่ะ เริ่มจากการดูทิศทางเทคโนโลยีจาก Gartner ก่อน แล้วเลือกเทคโนโลยีที่สนใจ เช่น Speech Recognition จากนั้นก็นำชื่อเทคโนโลยีไปลองค้นจาก Scopus ปรากฏผลดังนี้

scopus01

จากภาพ จะปรากฏผลลัพธ์ 41,672 บทความวิชาการ ซึ่งหากคลิกปุ่ม Analyze search results จะได้ข้อมูลน่าสนใจ เช่น ผลงานวิชาการเกี่ยวกับ Speech Recognition มีการตีพิมพ์มากในปี 2010 และลดลงมาเรื่อยๆ สอดคล้องกับ Hype Chart ของ Gartner ที่ว่าเทคโนโลยีนี้ได้ออกสู่ตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Continue reading

Number of View :191
Share
Posted in Bibliometric | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

สไลด์สรุปประเด็นการออกแบบพัฒนา Digital Collection

การออกแบบพัฒนา Digital Collection มีกี่ลักษณะ ควรใส่ใจประเด็นใดบ้าง กรณีตัวอย่างที่น่าสนใจจากการปฏิบัติจริงมาแล้วมีอะไร …

 

Number of View :866
Share
Posted in Digital Collection, Digital Media, Institutional Repository | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Distance Learning สู่ MOOCs

ก้าวจาก Distance Learning สู่ Web-based Learning สู่ eLearning/mLearning ณ วันนี้คือ MOOCs … ควรเข้าใจแนวคิด และปฏิบัติให้ถูกต้อง … Massive คืออะไร Open คืออะไร … ลักษณะเฉพาะของ MOOCs คืออะไร เหมือนแตกต่างจาก eLearning อย่างไร … ชัดเจนกันนะครับ

Number of View :131
Share
Posted in e-Learning, Education | Tagged , , , | Leave a comment

เว็บที่นำเสนอข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับ Educational Technology Infographics

สำหรับท่านที่ชื่นชอบ Infographics … โดยเฉพาะสายเทคโนโลยีการศึกษา ไม่ควรพลาดเว็บนี้นะครับ http://elearninginfographics.com/category/educational-technology-infographics/

edu-info

Number of View :883
Share
Posted in Education, Educational Material, Image & Graphics | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Web Design Trends 2004-2015

Interactive Infographics แสดงเทรนส์การออกแบบเว็บไซต์ที่ทำได้น่าสนใจมาก อยากให้ลองดูกันนะครับ ตัวอย่างเทรนส์ที่น่าสนใจปี  2015

  • Large Hero Areas
  • Micro Interactions
  • Monochromatic Colors
  • Material Design

ส่วนปีก่อนๆ ลองดูจาก http://www.templatemonster.com/infographics/web-design-trends-years-2004-2014.php นะครับ

webdesign-trends

Number of View :169
Share
Posted in Web Technology | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Web Design Trends 2015 : ภาพขนาดใหญ่

ภาพพื้นหลังขนาดใหญ่ของเว็บที่เกิดปีนี้ คือ หนึ่งในกระแสที่ไดัรับความนิยมสูงมาก อาจจะด้วยความก้าวหน้าของระบบสื่อสาร ส่งผลให้การรับส่งข้อมูลภาพทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวขนาดใหญ่เป็นไปโดยสะดวกมากยิ่งขึ้น

เว็บไซต์ที่พัฒนาในปีนี้ จึงนำภาพขนาดใหญ่ หรืออาจจะเป็นภาพเคลื่อนไหวขนาดใหญ่มาใช้ออกแบบเว็บ โดยเฉพาะการออกแบบพื้นหลัง อย่างเว็บ http://www.borngroup.com/

born-bg-image

หรือจะลองดูจากเว็บ http://voidandform.com/ หรือ http://www.google.co.th/nexus/6/

แนวคิดการออกแบบนี้เสมือนว่าเว็บเป็นการออกแบบบนฐานภาพยนตร์ หรือปกหนังสือที่นำเสนอเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจ สามารถกระตุ้นความสนใจได้มากกว่าการออกแบบเดิมๆ หน่วยงานหรือโครงการ กิจกรรมใดสนใจพัฒนาเว็บช่วงนี้ลองเอามาเป็นแนวทางกันดูไหมครับ

Number of View :200
Share
Posted in Web Technology | Tagged , , , , , | Leave a comment

การดึงภาพออกจาก Word

หลายๆ ครั้งที่ได้เอกสาร Word พร้อมภาพประกอบ ซึ่งต้องการนำภาพดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อ เช่น การเผยแพร่ผ่านเว็บ วิธีการดึงภาพออกจาก Word ที่ง่ายที่สุด และได้ภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ชัด ทำได้โดยการบันทึก Word ดังกล่าวให้เป็นเอกสารเว็บ โดยระบุ Save as type เป็น Web Page (*.htm, *.html) ดังเช่นคำสั่ง

wordimage01

โปรแกรม Word จะสร้างโฟลเดอร์ตามชื่อไฟล์ และมีโฟลเดอร์ย่อยที่มีภาพแยกชิ้น ดังนี้

wordimage02

โดยภาพแต่ละภาพจาก Word มักจะถูกบันทึกไว้ 2 ไฟล์ย่อย ไฟล์แรกจะมีขนาดเท่าภาพต้นฉบับก่อนนำเข้า ส่วนภาพที่สองคือภาพที่ผ่านการปรับย่อใน Word การใช้งานจึงควรใช้งานไฟล์แรกนะครับ

Number of View :1409
Share
Posted in Microsoft Office | Tagged , , , | Leave a comment

การเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาตลอดชีวิต – Lifelong Learning

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต

  • กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติให้การจัดการศึกษายึดหลักการที่สำคัญประการหนึ่งคือ เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน ซึ่งเป็นการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
  • “การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การศึกษาที่จัดให้กับประชาชน ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาที่ผสมผสานการศึกษาทั้งสามรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคล อายุ พื้นฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ และสภาพแวดล้อมของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
  • “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” หมายความว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล  อันเป็นผลมาจากการได้รับความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย

รายละเอียดเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. …. Continue reading

Number of View :221
Share
Posted in Education | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment
1 2 3 123