รูปแบบการนำเสนอ eBook แบบ Flip eBook

เมื่อพูดถึง eBook หลายๆ ท่านมักจะนึกถึงเอกสารฟอร์แมต PDF ซึ่งก็คงไม่ผิดเพราะเป็นฟอร์แมตที่ง่ายในการใช้งาน และมีโปรแกรมรองรับหลากหลายโปรแกรม แต่ด้วยความต้องการลูกเล่นที่เสมือนกับเปิดหน้าหนังสือจริง แนวคิดการพัฒนา eBook รูปแบบอื่นๆ จึงมีเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เฉพาะการนำเสนอผ่านระบบไมโครคอมพิวเตอร์ ฟอร์แมตการนำเสนอ eBook ที่นิยมใช้กันมาก น่าจะเป็น Flip eBook


Flip eBook เป็นฟอร์แมตที่พัฒนาให้การเปิดหน้าหนังสือดิจิทัล มีลักษณะคล้าย หรือเสมือนการเปิดหน้าจริง อย่างเช่นโครงการอนุรักษ์หนังสือของ University of Illinois Library at Urbana-Champaign ได้จัดทำ Flip eBook ดังนี้


Flip eBook

หรือจะลองเข้าไปชมผ่านเว็บไซต์ DAR (Digital Asset Repository) ของห้องสมุดอเล็กซานเดีย ห้องสมุดที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ณ เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์

ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็ได้พัฒนา Flip eBook ด้วยเทคโนโลยี Flash เพื่อตอบรับการนำเสนอเอกสารเก่าทั้งที่อยู่ในรูปแบบเอกสารใบลาน และเอกสารตัวเล่มปกติ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ STKS Wikibook

Number of View :3145
Share
This entry was posted in e-Book and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>