ปรับแต่งการแสดงผลเนื้อหาหน้าแรกของ Joomla

โดยปกติ Joomla จะแสดงผลเนื้อหาหน้าแรกในลักษณะเนื้อหาแรกสุด จะแสดงเต็มคอลัมน์ (เ็ต็มความกว้าง) ส่วนเนื้อหารายการที่ 2 เป็นต้นไปจะแสดงแบบ 2 คอลัมน์ ดังตัวอย่าง

การปรับแก้ไขทำได้โดยการเข้าทำงานในส่วน Administrator เลือกคำสั่ง Menus, Main Menu คลิกคำสั่งย่อย Home (บางครั้้งผู้พัฒนาอาจจะแก้ไขชุดเมนู Main Menu และคำสั่ง Home เป็นชื่ออื่นก็ได้ครับ) จะเข้าสู่ส่วนควบคุมเมนู Home หรือการจัดการแสดงผลหน้าแรกของเว็บ ดังนี้

ให้สังเกตรายการเลือกด้านขวา ในส่วน Parameters (Basic)

ปรับค่าต่างๆ ดังนี้

  • Leading เป็นส่วนควบคุมการแสดงเนื้อหาที่ต้องการเน้นให้เป็นข้อความนำ (โดยมากจะขึ้นอยู่กับ Template ที่เลือกใช้งาน ซึ่งจะแสดงผลด้วยรูปแบบที่แตกต่างจากเนื้อหาปกติ เช่น มีสีพื้นที่แตกต่างออกไป) เช่น ต้องการข้อความนำ 4 บทความ ก็สามารถแก้ไขเลข 1 เป็นเลข 4 กรณีที่เลือกใช้ Template ตามค่า Default ของ Joomla หากต้องการปรับเนื้อหาแสดงแบบเต็มคอลัมน์ ก็สามารถปรับค่านี้ได้ครับ เช่น 6 หรือ 10 เป็นต้น
  • Intro & Columns เป็นส่วนควบคุมเนื้อหาที่เกินจากที่กำหนดใน Leading โดยการแสดงผลเนื้อหาส่วนนี้จะสัมพันธ์กับรายการ Columns จากตัวอย่างรายการ Columns กำหนดด้วยเลข 2 คือให้แสดงเนื้อหาส่วน Intro ในลักษณะ 2 คอลัมน์นั่นเอง หากต้องการให้เนื้อหาแสดงเพียงคอลัมน์เดียว หรือแบบเต็มคอลัมน์ แนะนำให้ปรับแค่า Columns เป็น 1 ครับ

เพียงเท่านี้ก็สามารถควบคุมการแสดงผลหน้าแรกของ Joomla ได้ง่ายๆ แ้ล้วครับ

Number of View :9563
Share
This entry was posted in Joomla and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>