ปรับปรุงความสามารถการสืบค้นของ OpenOffice.org Writer ด้วย AlternateSearch

ผู้ใช้ OpenOffice.org Writer คงจะรู้สึกเหมือนกันว่าความสามารถการสืบค้นและแทนที่ (Search & Replace) เป็นอะไรที่ใช้ได้ยากเย็นแสนเข็ญมากๆ แต่ขณะนี้ปัญหาดังกล่าวน่าจะหมดไปแล้วครับ เพราะผู้พัฒนาร่วมกันพัฒนาโปรแกรมเสริม (Extension) ที่ทำให้การค้นและแทนที่ข้อความใน Writer สะดวก ง่าย เหมือนๆ กับ Word Processor ทั่วไป โดยให้เริ่มจากการเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมชื่อ AltSearch จากเว็บไซต์ http://extensions.services.openoffice.org/project/AltSearch

จากนั้นเปิดใช้งาน OpenOffice.org Writer เลือกคำสั่ง Tools > Extension Manager แล้วคลิกปุ่ม Add เพื่อติดตั้ง AltSearch เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ให้ปิด Writer แล้วลองเปิดใหม่นะครับ จะปรากฏปุ่มเครื่องมือ AltSearch ดังนี้

การป้อนคำค้นก็ใ้ช้หลักการเดียวกับ MS Word ได้แล้วครับ ยังไงทดลองติดตั้งและใช้งานกันดูนะครับ

No related content found.

Number of View :2839
Share
This entry was posted in OpenOffice.org and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>