ลดขนาดไฟล์นำเสนอ OpenOffice.org Impress ด้วย Minimize Presentation Extension

ไฟล์สไลด์ที่สร้างด้วย OpenOffice.org Impress และมีการนำเข้าภาพจำนวนมาก หรือภาพจากกล้องดิจิทัล ภาพสแกนมักจะมีขนาดไฟล์ที่โต ส่งผลต่อการแลกเปลี่ยน การถ่ายโอน ขณะนี้ OpenOffice.org ได้เตรียมแนวทางแก้ไขปัญหาที่สะดวก รวดเร็ว เพียงท่านเข้าไปเว็บไซต์ Extension ของ OpenOffice.org แล้วดาวน์โหลด Oracle Presentation Minimizer

จากนั้นเปิดใช้งาน OpenOffice.org Impress แล้วเลือกคำสั่ง Tools, Extension Manager จากนั้นคลิกปุ่ม Add เลือกไฟล์ที่ดาวน์โหลดเข้าสู่กระบวนการติดตั้ง เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้นให้ปิดโปรแกรมแล้วเปิดอีกครั้ง จะปรากฏปุ่มเครื่องมือ Minimize Presentation ดังนี้

ต่อจากนี้เมื่อสร้างไฟล์สไลด์แล้ว ก่อนนำขึ้นเว็บ หรือส่งผ่านอีเมล์ ให้คลิกปุ่ม Minimize Presentation แล้วเลือกรูปแบบการบีบอัดภาพ/ข้อมูลให้เหมาะสมนะครับ ขั้นตอนที่เหลือไม่ยากมีจอภาพพร้อมคำอธิบาย ยังไงฝากทดลองกันดูนะครับ

No related content found.

Number of View :3271
Share
This entry was posted in OpenOffice.org and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>