คู่มือการใช้งาน Microsoft Word 2010 ฉบับพื้นฐาน

Number of View :28636
Share
This entry was posted in Microsoft Office and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to คู่มือการใช้งาน Microsoft Word 2010 ฉบับพื้นฐาน

  1. ket123456 says:

    document

  2. Pinyo Wannasuk says:

    The best operation for documentation = Microsoft Word

  3. ampa intapan says:

    ต้องการจะใส่รูปภาพในข้อมูลที่พิมพ์โดยใช้โปรแกรม word ต้องทำยังไง

  4. ไม่แน่ใจว่าเข้าใจคำถามไหมนะครับ ปกติใส่ภาพก็ใช้คำสั่ง Insert, Image ได้ตรงเลยครับ .. หากผมเข้าใจคลาดเคลื่อน แจ้งได้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *