ห้องสมุดในฝัน ??????

วันนี้ฟังการบรรยายพิเศษเรื่องห้องสมุดในฝัน โดยอาจารย์บุญชู ตรีทอง ในงานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดอุดมศึกษา ครั้งที่ 29 ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง … มีหลายประเด็นที่ประทับใจมาก โดยเฉพาะการที่อาจารย์ได้ให้ความสำคัญกับห้องสมุด และมอบเงินทุนให้ห้องสมุดหลายแห่งเพื่อสานฝันของอาจารย์เอง

แต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่อาจารย์ได้มีโอกาสไปแวะเยี่ยมห้องสมุดที่อาจารย์ให้ทุน “ห้องสมุดในฝัน” ของอาจารย์กลับเป็น “ฝันร้าย และฝันสลาย” เพราะห้องสมุดที่อาจารย์ “ฝัน” และ “ลงมือลงทุน” กลับไม่ได้ทำ “ฝัน” ของอาจารย์ให้เป็นจริง

ดังนั้น “ห้องสมุดในฝัน” จะเป็นจริงได้หรือไม่อย่างไร ก็คงต้องผสานความร่วมมืออย่างจริงจังจากหลายภาคส่วน ทั้งผู้บริหารที่ดูแลห้องสมุด บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ใช้ ชุมชน และผู้สนับสนุน เพราะหากมีเพียงผู้สนับสนุนที่มาด้วย “ใจ” แต่ “ห้องสมุด” ไมได้ทำหน้าที่ที่ควรทำ ย่อมทำให้ “ผู้สนับสนุน” หมด “แรงใจ” ได้ง่ายๆ

นอกจากที่อาจารย์บูญชู ได้กล่าวนี้ โดยส่วนตัวในฐานะผู้ใช้บริการห้องสมุด ก็พบว่า “ห้องสมุดในฝัน” ที่ “ห้องสมุด” กล่าวถึง ควรเป็นห้องสมุดในฝัน “ในสายตาผู้ใช้” มากกว่า “ในฝันของบรรณารักษ์” ถูกต้องไหมครับ

ดังนั้นแผน/กิจกรรมที่กำหนดเพื่อสร้าง “ห้องสมุดในฝัน” แม้นว่าจะออกมาโดยบรรณารักษ์ แต่ก็ควรเปลี่ยนความคิดในฐานะ “ผู้ใช้” เพื่อให้ตอบได้ว่า “ผู้ใช้ต้องการอะไร” จากห้องสมุด มากกว่า “บรรณารักษ์” อยากทำอะไร …

No related content found.

Number of View :1707
Share
This entry was posted in Library and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>