Category Archives: Drupal

Global Change และ Author Merge ของ Drupal : Biblio Module

ปัญหาหนึ่งของฐานข้อมูล คลังเอกสารต่างๆ ก็คือ ข้อมูลที่ลงรายการอาจจะมีความแตกต่าง ความผิดพลาด เช่น ชื่อบุคคลมีหลายรูปแบบ คำค้นมีความแตกต่างกัน บุคคลมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ดังนั้นการประมวลผลข้อมูลก็ผิดพลาดตามไปด้วย จุดเด่นของ Drupal คือ ความสามารถที่เรียกว่า Global Change และ Author Merge ทำให้การทำความสะอาดข้อมูลโดยเฉพาะชื่อบุคคล และคำค้นเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จากรูปข้างต้น จะพบว่ามีการนำเข้าข้อมูลชื่อบุคคลแตกต่างกัน คือ บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และบุญเลิศ โดยสองชื่อนี้เป็นบุคคลเดียวกัน ซึ่งการปรับแก้ไขทำได้โดยใช้ความสามารถ Global Change หรือจะใช้วิธีการรวมชื่อ (Author Merge) ก็ได้ รูปแสดงผลลัพธ์การค้นที่ชื่อมีการรวมกันแล้ว Number of View … Continue reading

Share
Posted in Digital Collection, Drupal | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Drupal กับการพัฒนาคลังจัดเก็บเอกสารดิจิทัลระบบเปิด

การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มเปิดเผยรหัสต้นฉบับพัฒนาคลังจัดเก็บเอกสารดิจิทัลระบบเปิดจำเป็นต้องพิจารณาในหลายๆ องค์ประกอบ เนื่องจากซอฟต์แวร์มีความแตกต่างกันในเรื่องคุณสมบัติ การใช้งานและความสามารถ ดังนั้นการเลือกใช้งานจะต้องเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับรูปแบบ และแนวทางการจัดการที่วางแผนไว้ Drupal เป็นเพียงหนึ่งทางเลือกที่อาจจะเหมาะสมกับหน่วยงานบางหน่วยงาน และอาจจะไม่เหมาะสมกับบางหน่วยงานได้เช่นกัน ดังนั้นการศึกษาบนฐานการพิจารณาที่รอบคอบถึงความเหมาะสมกับชนิดของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจัดเก็บ ระยะเวลาในการเก็บ ความสามารถของเทคโนโลยีที่มีอยู่ในการรองรับ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและดูแลระบบ และความสามารถของบุคลากร จึงเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่หน่วยงานต้องใส่ใจเป็นพิเศษ Number of View :636

Share
Posted in Digital Collection, Drupal, Institutional Repository, Open Access, Open Source | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Drupal

Drupal is a free, open-source web development platform for online content and user communities. Drupal is a free software package that allows you to easily organize, manage and publish your content, with an endless variety of customization. ดังนั้น Drupal จึงเป็นเครื่องมือพัฒนาเว็บในกลุ่มโอเพนซอร์สที่ให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี … Continue reading

Share
Posted in Drupal | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

เหตุผลที่เลือกใช้ Drupal พัฒนาคลังเอกสารดิจิทัล

มีคำถามว่า เหตุใดจึงเลือกใช้ Drupal พัฒนาคลังเอกสารดิจิทัล … เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์ส ให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี  ทำงานบนฐาน PHP และ MySQL ทำให้สะดวกในการปรับแต่งแก้ไขโปรแกรม มีโมดูลที่ตรงกับความต้องการ คือ Bibiliography Module โดยที่โมดูลนี้มีลูกเล่นที่น่าสนใจหลากหลายประการ รองรับการทำคลังเอกสารทั้งแบบเปิด และแบบเปิดบนฐาน OAI-PMH Number of View :1005

Share
Posted in Digital Collection, Drupal, Institutional Repository | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

IR – Institutional Repository ที่พัฒนาด้วย Drupal

เพื่อให้มีข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นว่าการพัฒนา IR ไม่จำเป็นต้องใช้ DSpace หรือไม่อยากให้เข้าใจผิดว่า IR ก็คือ DSpace เท่านั้น จึงต้องหาว่ามีหน่วยงาน/สถาบัน/องค์กรใดบ้างพัฒนา IR ด้วย Drupal  UAiR : The University of Arizona Institutional Repository RUFORUM Institutional Repository The Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture (RUFORUM) adopted the AgriDrupal solution for their … Continue reading

Share
Posted in Drupal, Institutional Repository | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

การติดตั้ง CKEditor บน Drupal 7

โดยปกติ Drupal จะกำหนด Text Editor แบบผู้ใช้ต้องพิมพ์คำสั่งเอง ซึ่งหลายๆ ท่านอาจจะไม่สะดวก ดังนั้นควรติดตั้ง WYSIWYG Editor เพิ่ม เช่น CKEditor ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 1) ดาวน์โหลด CKEditor Module จาก https://drupal.org/project/ckeditor แล้ว Unzip และคัดลอกไปยัง htdocs\drupal\modules หรือ www\drupal\modules 2) ดาวน์โหลด CKEditor Standard เพิ่มเติมจาก http://ckeditor.com/download Unzip และคัดลอกไปยัง htdocs\drupal\modules\ckeditor หรือ www\drupal\modules\ckeditor 3) เปิดใช้งาน CKEditor Module และ Config ระบบ … Continue reading

Share
Posted in Drupal | Tagged , , , | Leave a comment

การปรับเปลี่ยน Themes ของ Drupal 7

Drupal 7 ที่ติดตั้งไว้ สามารถปรับแก้ไข Themes ได้โดยเริ่มจากการค้นหา Themes ที่ต้องการทั้งจากเว็บ Drupal.org และ Google ตัวอย่างเช่น https://drupal.org/project/responsive_green Number of View :830

Share
Posted in Drupal | Tagged , , , , , | Leave a comment

การปรับแต่งโมดูล OAI2 ของ Drupal

ในการพัฒนาคลังเอกสารดิจิทัลด้วย Drupal + Bibliogeaphy Module และเพิ่มความสามารถ OAI-PMH ให้กับระบบด้วย OAI2 Module นั้น ควรดำเนินการปรับแต่งให้โมดูล OAI2 ให้รองรับจำนวน OAI-PMH request ตามจำนวนที่ต้องการ โดย 1) แก้ไขไฟล์ /modules/oai2/oai2.module โดยค้นหาบรรทัดดังต่อไปนี้ $MAXIDS = 20; 2) แก้ไขข้อมูลตัวเลขตามต้องการ ซึ่งเป็นจำนวน OAI-PMH request ที่อนุญาตให้ระบบอื่นเรียกเข้ามาทำการ harvest ได้ เช่น $MAXIDS = 100; จากตัวอย่างที่แก้ไข คือ อนุญาตให้รองรับ … Continue reading

Share
Posted in Drupal | Tagged , , | Leave a comment

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศ ASEAN

สืบเนื่องจากความตื่นตัวเกี่ยวกับ ASEAN ทีม STKS ได้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศ ASEAN ซึ่งครอบคลุมสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียน ทั้งข้อมูลทางบรรณานุกรมของ หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ เอกสารจากการประชุมสัมมนา บทความที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ของสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา หรือเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รายการโทรทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ฐานข้อมูลนี้สามารถเข้าถึงได้ที่ http://nstda.or.th/asean/ โดยเป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาด้วย Open Source Content Management Framework ระดับเทพอย่าง Drupal Number of View :746

Share
Posted in Digital Collection, Drupal | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

การจัดทำคลังเอกสารดิจิทัลด้วย Drupal 7.19

เมื่อติดตั้ง Drupal 7.19 เรียบร้อยแล้ว ขั้นถัดไปของการพัฒนาคลังเอกสารดิจิทัล ก็คือ การติดตั้งโมดูล (Module) ที่จะมาช่วยในการบริหารการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ โดยโมดูลที่เหมาะสมกับงานนี้คือ Bibliography Module เริ่มจากการเข้าไปที่เว็บ http://drupal.org/project/biblio แล้วดาวน์โหลด Bibliography Module รุ่น 7.x-1.0-rc5 Number of View :4675

Share
Posted in Drupal | Tagged , , , , , | Leave a comment