Tag Archives: เด็กหูหนวก

ภาษามือกับผู้ปกครอง

ปัญหาหนึ่งของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหูตึง เด็กหูหนวก คือ การสื่อสารกับผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ปกครองหลายท่านอาจจะรู้สึกว่า “การที่จะต้องมาเรียนรู้ภาษามือ” เป็นความยุ่งยาก เสียเวลา (ไม่มีเวลา) แต่จริงๆ แล้ว “การสื่อสาร” นับเป็นหัวใจสำคัญของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยท่าทาง วาจา ดังนั้นหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาจาก “ความบกพร่องทางการได้ยิน” จึงเป็นหน้าที่ที่พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ควรใส่ใจกับ “การสื่อสาร” รูปแบบใหม่นี้เพิ่มเติม เพื่อให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเด็ก เป็นไปได้อย่างเหมาะสม การสื่อสารด้วยภาษามือ ไม่ใช่สิ่งยุ่งยาก การศึกษาท่าภาษามือง่ายๆ ก็ทำให้ “เด็ก” หรือ “บุตรหลาน” ของท่านสัมผัสถึงความรักที่ท่านให้ได้อย่างแน่นอน นอกจากการสื่อสารด้วยภาษามือ การเขียน การพูดช้า สั้นๆ ย้ำๆ เพื่อให้เด็กอ่านริมฝีปาก … Continue reading

Share
Posted in Special Education | Tagged , , , , | Leave a comment

ตัวอย่างบทเรียนภาษามือ นิดไปตลาด

ตัวอย่างบทเรียนภาษามือ นิดไปตลาด โดยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พัฒนาด้วย Microsoft PowerPoint และ Microsoft Producer for PowerPoint คลิกดาวน์โหลดไฟล์ .zip การเปิดเรียกดูต้องใช้ IE Number of View :1219

Share
Posted in e-Learning | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ตัวอย่างบทเรียนภาษามือ การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร

ตัวอย่างบทเรียนภาษามือ การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร โดยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาด้วย Microsoft PowerPoint และ Microsoft Producer for PowerPoint คลิกดาวน์โหลดไฟล์ .zip การเปิดเรียกดูต้องใช้ IE Number of View :1337

Share
Posted in e-Learning | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ตัวอย่างบทเรียนภาษามือ ลูกเจี๊ยบห้าตัว

ตัวอย่างบทเรียนภาษามือ ลูกเจี๊ยบห้าตัว โดยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พัฒนาด้วย Microsoft PowerPoint และ Microsoft Producer for PowerPoint คลิกดาวน์โหลดไฟล์ .zip การเปิดเรียกดูต้องใช้ IE Number of View :1094

Share
Posted in e-Learning | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ตัวอย่างบทเรียนภาษามือ กล้วยไม้แสนสวย

ตัวอย่างบทเรียนภาษามือ กล้วยไม้แสนสวย หน่วยการเรียนรู้ กล้วยไม้แสนสวย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พัฒนาด้วย Microsoft PowerPoint และ Microsoft Producer for PowerPoint คลิกดาวน์โหลดไฟล์ .zip การเปิดชมต้องใช้ IE ครับ Number of View :1708

Share
Posted in e-Learning | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment